Rok szkolny 2015/16


Wycieczka klas trzecich

Dnia 28.10.2015r. odbyła się wycieczka integracyjna uczniów klas 3 do Oświęcimia. Tematem wycieczki było zwiedzanie dwóch obozów koncentracyjnych, w których zginęły miliony niewinnych osób różnej narodowości. O tych wszystkich wydarzeniach opowiadał nam pan przewodnik. Oglądaliśmy przerażające miejsca m.in. krematoria, bunkry, bloki oraz rzeczy, które pozostały z tamtych okropnych wydarzeń. Wielu z nas poruszyły te opowieści oraz zdjęcia, które się zachowały. To co zobaczyliśmy na własne oczy pomogło nam zrozumieć okrucieństwa hitlerowców. Aby uczcić pamięć ludzi, którzy tam zginęli zapaliliśmy symboliczny znicz w miejscu gdzie odbywały się egzekucje. Każdy młody człowiek powinien raz w swoim życiu odwiedzić to miejsce i pomodlić się za osoby tam poległe.


Konsultacje dla rodziców.

Dnia 4 listopada br. w godz. 17.00 - 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców.


Zbieramy zakrętki dla ...

Finał październikowej akcji zbierania zakrętek jest następujący:
-100,1 kg „plastikowego towaru”,
-35,04 zł.
Porównywalnie, w roku ubiegłym nazbieraliśmy ok. 85 kg na kwotę ok. 29 zł.
Pieniądze za uzbierane zakrętki zostały ofiarowane mamie Tymoteusza – ucznia chorego na mukowiscydozę. Za ofiarność i aktywność bardzo dziękuję wszystkim gimnazjalistom i ich rodzicom, którzy w zbiórce uczestniczyli:).
Ps. Jeśli będzie zainteresowanie, podobną akcję przeprowadzimy w 2. semestrze.
organizator – pani Renata Wzorek


"Nudna matematyka?"

Mateusz Siedlaczek, uczeń klasy 3b zajął III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym "Nudna matematyka". Konkurs składał się z 3 etapów, w pierwszym brało udział około 250 uczniów klasy trzeciej gimnazjum, do półfinału zakwalifikowano 45 uczniów, w finale wzięło udział 12 najlepszych uczniów klas trzecich. Serdecznie gratulujemy!!!


Sukces Ani z 3b

18 października br. w Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw w Leśniowie koło Zawiercia odbyło się podsumowanie IV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod hasłem: Rodzina Miejscem Pojednania. W tym roku mija dziesiąta rocznica śmierci Jana Pawła II, który wiele uwagi poświęcił wartości rodziny we współczesnym świecie, stąd tematem konkursu była rodzina widziana oczami gimnazjalistów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, którzy pomagali w przygotowaniu prac konkursowych. Następnie laureaci oraz osoby wyróżnione zostały obdarowane dyplomami i nagrodami. Najlepsze prace opublikowano w wydaniu stanowiącym podsumowanie konkursu. Wśród osób nagrodzonych znalazła się Anna Bortlik, uczennica klasy 3 „B” (opiekunem jest pani Renata Wzorek), której praca została wydrukowana w tejże publikacji. Wyróżnioną pracę można przeczytać w książce udostępnionej naszej bibliotece.


Wyjazd do kina uczniów klas trzecich.

Dnia 29 września 2015r., uczniowie klasy IIIa i IIIb Gimnazjum w Gorzycach, wybrali się do kina w Rybniku na film pt.: „Więzień Labiryntu: Próby Ognia”.
Długo oczekiwana premiera wywarła na nas ogromne wrażenie. Efekty specjalne, znakomita gra aktorów, zaskakujące zwroty akcji, to tylko niektóre powody, dla których warto było obejrzeć ten seans.
Wyjazd do kina był wspaniałym pomysłem. Miło spędziliśmy czas, w gronie rówieśników. Cieszymy się, że mogliśmy się trochę rozerwać i zapomnieć o codziennych, szkolnych obowiązkach.
Z chęcią weźmiemy udział w następnym takim wyjeździe.


Zebranie rodziców

Dnia 17 września o godzinie 16.30 odbędzie się prelekcja dla rodziców nt. dopalaczy, a o godzinie 17.00 spotkanie z Dyrektorem szkoły. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.


INFORMACJA

Dyrektor Gimnazjum w Gorzycach zaprasza rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas pierwszych gimnazjum w dniu 10 września 2015r tj. czwartek w godzinach od 12.30 do 19.00 w celu odbioru darmowych podręczników dla swojego dziecka.

Jednocześnie prosimy, by darmowe podręczniki odbierał uczeń i rodzic /opiekun prawny, ponieważ muszą zostać podpisane dokumenty ich wypożyczenia z biblioteki szkolnej.

Rodzice będą mogli również odebrać loginy do dziennika elektronicznego.


DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Szanowni Państwo,
Od roku szkolnego 2015/2016 w szkole funkcjonuje tylko dziennik elektroniczny Librus-Synergia. Jest on bezpłatny i możecie Państwo korzystać z wszystkich udogodnień służących lepszej komunikacji.

Dla rodziców uczniów klas II i III nie obowiązują już loginy z ubiegłego roku dlatego bardzo prosimy o przybycie po nowe loginy do szkoły.
Rodzice uczniów klas I otrzymają loginy, które mogą odebrać u wychowawcy klasy lub przy odbiorze podręczników.

Aleksandra Frączek - Dyrektor szkoły.


Ogłoszenie

Początek roku szkolnego to tradycyjny okres ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przypominam Państwu, że przystąpienie do proponowanego ubezpieczenia w szkole jest dobrowolne. To Państwo podejmujecie ostateczną decyzję - czy i gdzie ubezpieczacie własne dziecko.

W naszej szkole odbyło się zebranie przedstawicieli Rady Rodziców, którzy porównali złożone oferty ubezpieczycieli, w tym ofertę ubezpieczyciela zaproponowaną przez rodzica ucznia tej szkoły. Rodzice wybrali ubezpieczenie firmy „PZU” o składce rocznej 35,00 zł na sumę ubezpieczenia 12 000,00. Warunki ubezpieczenia są do wglądu w sekretariacie szkoły.

Państwa dzieci otrzymały druk deklaracji ubezpieczenia w szkole lub rezygnacji

z ubezpieczenia. Bardzo proszę o zwrotną informację do 11 września 2015r (piątek). Podkreślam, ubezpieczenie w szkole jest dobrowolne.

Aleksandra Frączek - dyrektor szkoły


1 września o godzinie 8.00 w kościele parafialnym odprawiona zostanie msza święta, a następnie w szkole rozpocznie się inauguracja roku szkolnego 2015/16.


Wykaz uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy.


Uczniowie, którzy chcą zakupić bilet miesięczny na wrzesień 2015, proszeni są o wpłacenie 25 zł i przyniesienie legitymacji szkolnej do 24 sierpnia br. w sekretariacie szkoły.


Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/16.
Lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.


Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej.


© Gimnazjum w Gorzycach